Aktivistin Alet Kutusu

Şiddetsizlik Antrenmalarında İşlenen Temel Konular

Şiddet ve Şiddetsizlik

w

İletişimde Şiddetsizlik

Konsensüsle Karar Alma

Çatışma ve Çatışma Çözümü

Takım Olma ve Güven

Aktivist Tükenişiyle Baş Etme

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı

Önyargılar, Homofobi ve Ayrımcılık

Arabuluculuk

Stratejik Kampanya Planlama

Çocuklar için Atölyeler

Share This