Antrenörlere / Kolaylaştırıcılara Yönelik Dökümanlar

Antrenör kimdir?

Antrenman çalışmaları için iki temel rolden söz edebiliriz. Biri katılımcı olarak orada bulunmakken diğeri de çalışmanın antrenörü olmaktır. Ancak antrenörlük hiçbir zaman öğreten ya da bilen kişi, yani öğretmen olarak algılanmamalıdır. Antrenör belirli bir süre için grup tarafından belirlenmiş bir ihtiyacı karşılamak için ön hazırlık yapan, teknik anlamda kolaylaştırıcı yöntemleri hayata geçirmeye çalışan kişidir. Katılımcılardan farklı olarak önceden konuya hazırlanmıştır.

Her antrenman çalışmasında bir ya da birkaç kişi, sürecin önceden belirlenmiş şekilde sürmesini ve antrenmanın amacına ulaşmasını sağlamaya çalışır. Antrenörler önceden grup ile birlikte belirlenen ihtiyaç ve hedefler doğrultusunda antrenman öncesinde hazırlık yapar. Konuya uygun yöntemler, oyun daha doğrusu amaca gidecek süreci yani antrenmanı planlar. Yapılan bütün hazırlıklar, antrenman öncesinde katılımcılarla paylaşılır, fikir ve görüşleri alınır. Ve bu noktada eğer gerekiyorsa antrenörler hazırladıkları programda değişikliğe giderler. Özetle söylemek gerekirse, hazırlanan program değişmez bir yapıda olmaz. Ayrıca antrenmanın ilerleyen noktalarında da süreci iyi gözleyip, gerek varsa değişiklikler gerçekleştirebilirler.

Antrenörler birlikte öğrenme sürecine yardım eden kişilerdir. Ortaya konan soru ya da sorunların cevabı onlarda değildir. Ancak çözüm sağlayabilecek yöntemleri bilirler ve uygulanmasında kolaylaştırıcı olurlar.

Antrenmanın sağlıklı ve verimli geçmesinin tek sorumlusu antrenörler değildir. Grubun tamamı bu süreçten sorumludur. Ancak antrenörler, ortaya çıkan problemli durumlarda, şiddetten arınmışlık temelinde konuyu çözüme doğru götürebilme becerisine sahip olmalıdırlar.

Ortaya konan sorun ya da sorulara dair antrenörlerin de düşünceleri ve önerileri olması doğaldır ancak, bir katılımcıdan farklı olarak kendi düşüncesinden çok grup sürecinin sağlıklı işlemesini sağlamaya çalışır ve kendi düşüncelerini en son paylaşır grupla.

Yüklenmiş oldukları antrenörlük rolü nedeniyle, tıkanma gördükleri noktada sorunu çözmeye yardım edecek sorularla açılım sağlayabilmeleri gerekir. Katılımcıların oluşabilecek her türlü rahatsızlıklarını gündeme taşıma ya da çözme yolunda adım atabilecek durumda olmaları önemlidir.

Antrenmanlarda karşılıklı bir süreç yaşanır. Her antrenman antrenörler için de hem teknik hem de içerik olarak bir öğrenme sürecidir. Bu açıdan grubun antrenman sonrasındaki değerlendirme, eleştiri ve önerileri, antrenörlerin kendi aralarında daha sonra yapacakları değerlendirme için son derece önemlidir.

Antrenörün Sahip Olması Gereken Özellikler

  • Grup süreçlerine dair yetenek ve grup dinamikleri hakkında farkındalık. Herkesin katılmakta olduğundan ve deneyim ve içgörülerini paylaşabileceğini hissettiğinden emin olmak antrenörün görevidir
  • Şiddetsizlik eylem ve kampanyalarıyla ilgili bilgi-anlayış. Eğer kimsenin deneyimi yoksa, antrenör grubun öğrenmesine yardımcı olmak için vaka çalışmalarını ve egzersizleri kullanmalıdır.
  • Doğru egzersizi ne zaman ve nasıl kullanacağını öğrenmek için, grup ihtiyaçlarına ve tarzlarına karşı duyarlı olmak.

Şiddetsizlik Antrenmalarında İşlenen Temel Konular

Egzersizler, Strateji Araçları, Oyunlar

Antrenörlere / Kolaylaştırıcılara Yönelik Dökümanlar

Şiddetsizlik Merkezi’ne bağış yapabilirsiniz.

Çünkü bağışlarınız şiddetsizlik üzerine daha çok çalışmamızın en önemli desteği…

Share This