Temel Yöntemler, Egzersizler, Strateji Araçları, Oyunlar

Şemalar ve Basılı Materyaller

Şiddetsizlik antrenmalarında, atölye çalışmalarında katılımcılara dağıtılabilecek destekleyici belgeler


Kadına karşı şiddet – Güç ve Kontrol Çemberi

9473374


Saygı ve Eşitlik Çemberi

7791181_orig

Antrenörlere / Kolaylaştırıcılara Yönelik Dökümanlar

Temel Yöntemler, Egzersizler, Strateji Araçları, Oyunlar

Şiddetsizlik Antrenmalarında İşlenen Temel Konular

Şiddetsizlik Merkezi’ne bağış yapabilirsiniz.

Çünkü bağışlarınız şiddetsizlik üzerine daha çok çalışmamızın en önemli desteği…

Share This