Şiddet İçermeyen Bir Eylem: John Rawls’da Sivil İtaatsizlik

Şiddet İçermeyen Bir Eylem: John Rawls’da Sivil İtaatsizlik

Sivil itaatsizlik kavramı [düşüncesi], dini, siyasi ve felsefi bir doktrin olarak yaşlanmaz bir özelliğe sahiptir. Otoriteler bu kavramın içerdiği elementlerin milattan önce altına yüzyıla kadar izinin sürülebileceğini iddia etmektedirler. Bu eylemin sosyal değişime de çok ciddi etkisinin olduğu ifade edilmekte ve örnek olarak da, Mahatma Gandhi ve Martin Luther King isimleri dillendirilmektedir. Yalnız sivil itaatsizliğin içerdiği elementlerin milattan önceye kadar izinin sürülme imkanı olasına rağmen tek bir tanımnu ve formülasyonunu vermek oldukça zordur ve hatta mümkün değildir! Sivil itaatsizlik için söylenebilecek en genel şey, onun bir hukuk ihlali olduğudur. Lakin hukuka karşı birçok itaatsizlik durumu vardır ve bunlar sivil itaatsizlik olarak kabul edilmez. Bunun için öncelikle diğer gösteri türlerinden sivil itaatsizliği ayıranın ne olduğu üzerine durmak gerekir.