Kavramlar

Şiddetsizlik

Şiddetsizlik, sadece şiddetin yokluğu ile tanımlanmaz. Bu gün şiddet içermediği halde bir çok eylemi şiddetten arınmış olarak değerlendirebilmek mümkün değildir.

Şiddetsiz Eylem

Bir toplumsal cinsiyet perspektifi, barış ve adalet çalışmalarına önemli bir görüş katkısı sağlar. Erkeklik ve kadınlık hakkındaki görüşler, şiddetin köklerinde yatar ve silahlı çatışkıların desteklenmesi için kullanılır.

Sivil İtaatsizlik

20. yüzyılın kilit kavramı “demokrasi” her türlü sorunu çözen bir araç olarak algılanmakla birlikte kavramın kendi içinde barındırdığı açmazlar nedeniyle birçok siyasal tartışmayı da beraberinde getirmektedir.

Toplumsal Cinsiyet

Bir toplumsal cinsiyet perspektifi, barış ve adalet çalışmalarına önemli bir görüş katkısı sağlar. Erkeklik ve kadınlık hakkındaki görüşler, şiddetin köklerinde yatar ve silahlı çatışkıların desteklenmesi için kullanılır.

Destekleriniz bizim için çok değerli

Share This