Eylemler bir kuşağı güçlendirebilir, bir konunun uluslararası gündeme gelmesini sağlayabilir ve politik bir değişimi zorlayabilir. Yine de eylemler zayıf şekilde gerçekleştirilebilir ve grubunuza veya hedeflerinize zarar verebilir. Bu el kitabı, stratejik eylem tasarımı konusunda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

El kitabı The Ruckus Society tarafından hazırlanmış ve Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.

 

Share This