27 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ve aşağıda duyurulan Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı “14.04.2021 Tarih 6638 Sayılı Genelge” sebebiyle ertelenmiştir.

Sevgili üyemiz,

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 27/04/2021 günü saat 19:00 da Kuloğlu Mahallesi, Güllabici Sokak, No:16-2 Beyoğlu-İstanbul adresinde,  yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11/05/2021 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun  06/04/2021 tarihli ve 90/2021 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
 2. Başkanın açılış konuşması
 3. Divan heyetinin seçilmesi
 4. Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Mali Raporunun Okunması,
 5. Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu Okunması
 6. Raporlar Üzerinde Görüşme
 7. Yönetim Kurulunun İbrası
 8. Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Okunması
 9. Dernek organlarının seçilmesi
 10. Dernek Tüzüğü Madde 12’nin değiştirilmesinin oylanması ve karara bağlanması
 11. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
 12. Kapanış

Toplantıya katılmanızı rica ederiz.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu

 

Share This