Antrenörler Antrenmanı 2017

Antrenörler Antrenmanı 2017

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarda şiddetsiz yöntemleri kullanmaya ve yaygınlaştırmaya çalışır. Bu hedef doğrultusunda “Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı” nı oluşturmaktadır. Ağa yeni antrenörlerin katılımını sağlamak için “Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanı” çalışması yürütecektir. Antrenör ağına katılmaya, şiddetsizliği yaygınlaştırmaya ve şiddetsiz, barışçıl yöntemlerle grup kolaylaştırıcılığı yapma yöntemlerini öğrenmeye istekli olanlar için “Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanı 2017” çalışmasını düzenliyoruz.

Çalışmanın Amacı

Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanı’nın amacı, Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı’nı genişletmek ve bu sayede şiddetsizlik alanındaki konular üzerine gruplara ve bireylere yönelik antrenörlük ve kolaylaştırıcılık yapabilecek yeni antrenörlerin yetişmesini sağlamaktır.

Yeni şiddetsizlik antrenörlerinin, Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı’na katılarak çalışmadan öğrendiklerini ve deneyimlerini pekiştirmeleri, yeni atölyelerin ve antrenmanların organizasyonu ile Şiddetsizlik Merkezi’nin yürüttüğü antrenman ve atölyelerde antrenörlük yapmaları hedeflenmektedir.

Şiddetsizlik Antrenmanını bir Atölye Çalışmasından Farklı Kılan Nedir?

Şiddetsizlik antrenmanı bir atölye çalışmasından farklı olarak grup dinamiği ve güvenli alan inşasının da öğrenme süreci kadar önemli olduğu, şiddetsiz yöntemler olan egzersiz ve oyunlarla kafa-yürek-el üçlüsünün biraraya getirildiği çalışmalardır.
Bir müzik aletini çalabilmek için dinleyerek öğrenmek, bir spor dalında yetkinleşmek için fiziksel eylem yoluyla öğrenmek gerekir. İngilizcede training kelimesinden Türkçe’ye çevirdiğimiz antrenman kavramı tam da bu nedenle şiddetsiz dünya hayalimizi hemen hayata geçirdiğimiz, pratiğe döktüğümüz bir kavramdır. Aynen bir sportif faaliyete hazırlık yapmak amacıyla yaptığımız antrenman kavramına uygun olarak şiddetsiz kavramları deneyimleyip, sorgulayıp, dönüştürüp kendimizi bu dünyaya hazırlayışımız olarak da tanımlayabiliriz. Türkçede atölye çalışması da antrenman için kullanılabiliyor çünkü aynı şekilde eyleyerek yapılan deneyimsel öğrenmenin uygulanmasına olanak tanıyan bir kavram. Yine de antrenman kavramı çok daha kapsamlı bir çalışma biçimi. Antrenörlük kavramı ise moderatörlük, kolaylaştırıcılık gibi yakın kavramlarla eşleştirilebiliyor. Antrenman sırasında egzersizin biçimine göre bazen antrenörler, sadece kolaylaştırıcılık rolü üstlenebilirler fakat antrenörlük kavramı çok daha risk taşıyan, grup dinamiğine ve sürecine tam hakimiyeti gerektiren bir roldür. Moderatörlük ve kolaylaştırıcılık rollerinde ana merkez konu ve öğrenme sürecidir; grup dinamiği ikincil planda yer alır.

Bu çalışma sonunda katılımcılar, şiddetsizlik alanındaki konularda gruplara, antrenörlük yapabilecek seviyeye gelecektir.

Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı Nedir?

Antrenör ağı, şiddetsizlik alanındaki konular olan;

– Şiddet ve şiddetsizlik

– Eşitler arası gruplarda konsensüs ile karar alma

– Ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet

– Toplumsal değişim için Güç

– Şiddetsiz İletişim

– Önyargılar

– Çatışkı

konularında gruplara kolaylaştırıcılık ve yol göstericilik yapabilecek antrenörlerin oluşturduğu bir ağ olacak.

Ağ nasıl çalışacak?

Ağ, Şiddetsizlik Merkezi tarafından idare edilecek ve ağdaki antrenörlere, antrenman ve atölye süreçlerinde istendiği takdirde gerekli koçluk ve bilgi desteği sağlanacaktır.

Aynı şekilde Şiddetsizlik Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalarda yeni antrenörler, kolaylaştırıcılık ve antrenörlük yaparak deneyimlerini pekiştirme imkanına sahip olacaklardır.

Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanına Kimler Başvurabilir?
  • Şiddetsizlik ilkeleri ve değerlerini paylaşan,
  • Şiddetsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inanan
  • Şiddetsiz araçlarla çalışmaya aşina ve istekli,
  • Daha önce grup kolaylaştırıcılığı deneyimi olan kişiler başvurabilir.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Katılım masrafları Şiddetsizlik Merkezi tarafından karşılanacaktır ve katılım ücretsizdir.

İstanbul dışı katılım için bütçe nedeniyle 4 kontenjan vardır.

Tüm katılımcılardan;

  • 5 gün boyunca sürecek olan çalışmanın tamamına katılmaları,
  • Çalışma boyunca yürütülecek kolaylaştırıcılık takımlarında yer alarak modül hazırlamaları beklenmektedir.

Antrenman sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanı Programında Neler Var?

Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenman Programı boyunca Şiddetsizlik Merkezi’nin hazırladığı “Kolaylaştırıcılar İçin Şiddetsiz Yöntemler El Kitabı” başvuru kaynağı olarak kullanılacaktır. Tüm katılımcılara kitap, Şiddetsizlik Merkezi tarafından sağlanacaktır.

Tüm program boyunca sabah 10:00’da çalışmaya başlanıp 18:30’da çalışma bitirilecektir. 

Program boyunca, oluşturulacak “Kolaylaştırıcı Takımları” her günün konusu ile ilgili seanslar düzenleyip sunacaktır.

Antrenmanın antrenörleri Hilal Demir ve Ferda Ülker olacaktır. Her ikisi de şiddetsizlik alanında yaklaşık 15 senedir deneyim sahibidir ve bir çok grup ve kişiyle şiddetsizlik çalışmaları yürütmüşlerdir. 2 kez antrenörler antrenmanı çalışmasını birlikte yürütmüşlerdir.

1. GÜN

Tanışma ve Beklentiler, Program

Şiddetsizlik İlkeleri

Grup Dinamikleri, Kolaylaştırıcılık Becerileri, Grup İçi Çatışkıyla Başetme, Katılımcı Türleri, Program Hazırlama

İlgi/Destek Grupları ve Kolaylaştırıcı Takımların Oluşturulması

2. GÜN

Şiddetsizlik ve Güç

Ayrımcılık

3. GÜN

Konsensus ile Karar Alma Yöntemi

4. GÜN

Şiddetsiz Çatışkı

5. GÜN

Şiddetsiz İletişim

Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı ve Gelecek Planlama

Kapanış Değerlendirmesi

 

 

Konaklama, Yemek ve Ulaşım

Çalışmanın kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır. Bu kontenjanda 4 kişinin İstanbul dışı ulaşım masrafını karşılayabiliyoruz.

Bu 4 katılımcının konaklamasını imece usülü diğer katılımcılar evlerini açarak sağlayacaklardır.

Çalışma boyunca sabah atıştırmalığı, çay, kahve ve öğlen yemekleri karşılanacaktır. Tüm yemekler vegan ve vejeteryan olacaktır.

Çalışma, Şiddetsizlik Merkezi’nin İstanbul/Cihangir’deki ofisinde gerçekleştirilecektir. Ulaşım bilgisi için: http://siddetsizlikmerkezi.org/iletisim/ sayfasındaki haritaya bakınız.

Nasıl Başvuru Yapabilirim?

ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Çok fazla başvuru sonucu tüm katılımcılara ulaşmamızın mümkün olmaması nedeniyle, son başvuru tarihini 25 Ocak olarak değiştirmek zorunda kaldık.

İlginiz, anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler!

——————————–

Antrenörler Antrenmanına katılım başvurusu yapmak için aşağıdaki formu doldurup gönderiniz.

Son başvuru tarihi 26 Ocak 2017’dir. Başvurunuzdan sonra sizinle iletişime geçilecektir. Çalışma dahilindeki beklentileri ve kriterleri yerine getiren katılımcılar öncelikli olarak değerlendirilecektir. (Başvuru son tarihi değişmiştir)

Sorularınız için hilal@siddetsizlikmerkezi.org email adresine mail atabilirsiniz.