Militarizme feministçe bakmak

Militarizme feministçe bakmak

Aslı Tosuner, asli.tosuner@gmail.com

Beden, benliğimizin önemli bir parçası, dünyayla kurduğumuz ilişkide temel cheap NBA jerseys bir iletişim aracıdır. İnsanların cheap mlb jerseys karşı karşıya geldiğinde, birbirleri hakkında fikir sahibi olacağı ilk bilgi kaynağıdır. Bu nedenle beden önemlidir; kendimizi dış dünyaya sunma biçimimiz, hangi şekilde onaylanmak istediğimiz, neyi savunduğumuz, neye karşı çıktığımız, kimlerden olduğumuz bedende yazılı bir metin gibidir. Repertuar? Durum böyle olunca özellikle kadın bedeni çağlardan beri kontrol altında tutulmuş, çeşitli kurallarla sınırlandırılmış veya toplumsal denetim aracı olmuştur.

Kadın bedeni üzerindeki baskılar çeşitli şekilde olabiliyorken, sinsi bir şekilde ilerleyen ve günlük yaşama yerleşmiş olan medikalizasyon kavramına yakından bakmakta fayda var. Medikalizasyon, tıbbın kendi Purchase dışındaki alanlara el atarak yeni hastalıklar tanımlamasını ifade eder. Kapitalizmin, tüketim sınırlarını sürekli genişletmek için kültürel öğeleri yeniden paketleyip pazara sunması gibi, tıp da daha Vacation önce hastalık olarak tanımlanmamış çeşitli durumları hastalık olarak tanımlar. Çocukluk dönemi (hiperaktivite vb.), ergenlik çağı, doğum sonrası depresyonu, menapoz gibi çok çeşitli yaşam evreleri 20. yüzyılda hastalık olarak tanımlanmış ve tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

Herhangi birşeyi hastalık olarak tanımlamak, o şeyin Moskau: düzeltilmesi gereken bir sorun olduğunu ifade eder. Hastalıklar, kişinin yaşam kalitesini bozan, kişiyi rahatsız eden veya yaşamının sonlanmasına sebep olan sorunlardır. Ancak medikalizasyon sürecinde tanımlanan hastalıklara bakıldığında, bunların tanımlanma sürecinin insanların rahatsızlık duymasından veya IIS hayati tehlike arz etmesinden çıkmadığını питание görüyoruz. Tam tersine tanım önce yapılıyor ve sonrasında topluma kabul ettiriliyor. Şayet öyle olmasaydı hala cheap NBA jerseys bu tanımlar üzerine tartışmalar sürmezdi. Kişinin bedeniyle ilgili bir durumun, bir sorun olarak toplumsallaşması ise kişiye daha önce duymadığı bir toplum dışı kalma korkusu getiriyor.

>>devamını okumak için tıklayın