Sivil Toplum Örgütleri İçin Örgütlenme Özgürlüğü Ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu

Sivil Toplum Örgütleri İçin Örgütlenme Özgürlüğü Ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu

Barışçıl toplantı özgürlüğü

Bireyler, gruplar, kayıtlı olmayan örgütlenmeler, tüzel kişiler ve kurumsal yapılar tarafından kullanılabilen temel bir insan hakkıdır. Toplantılar, çeşitlilik arz eden, popular olmayan veya azınlıkta olan görüşlerin ifade edilmesi de dâhil olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet edebilir. Bu hak, azınlıkların kimliklerinin korunması gibi, bir kültürün korunması ve geliştirilmesinde önemli bir aşamadır. Barışçıl toplantı özgürlüğünün korunması, farklı inançlara, pratiklere veya politikalara sahip grupların birlikte barışçıl bir şekilde yaşayabilecekleri hoşgörülü ve çoğulcu bir toplum oluşturulmasında can alıcıdır.
1.2 Toplantının tanımı.

Bu Kılavuzun amaçları doğrultusunda toplantı, bir grup insanın ortak bir ifade amacıyla kamusal bir alanda kasıtlı ve geçici olarak bir arada bulunmaları anlamına gelir.
Bu tanımda, belli türden toplantıların düzenlemeye ilişkin özel hususları gündeme getirebileceği dikkate alınmakla birlikte, ister durağan ister hareketli olsun, kamusal veya özel mülkiyette veya kapalı yapılarda gerçekleşen her türlü barışçıl toplantı korunmayı hak etmektedir.
1.3 Sadece barışçıl toplantılar korunur.

Bir toplantının düzenleyicileri, barışçıl niyetlerini ifade etmişlerse ve toplantının yürütülmesi şiddet içermiyorsa, o toplantı barışçıl bir toplantı olarak kabul edilmelidir. Burada ‘barışçıl’ terimi, tedirgin eden veya rencide edici davranışlar ile üçüncü tarafların faaliyetlerini geçici olarak engelleyen davranışlar içermeyen toplantılar için kullanılmaktadır.

Kılavuzu Hazırlayan: Eşit Haklar İçin İzleme Derneği