Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Hiyerarşik Olmayan Örgütlenme

Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Hiyerarşik Olmayan Örgütlenme

Bireyle örgüt arasında şiddetsiz bağlar kurulmasını ve bunun gelişimini sağlamayı amaçladığımız, sivil toplum örgütü çalışanlarının, gönüllülerinin, üyelerinin ve aktivistlerin katılımına açık Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri Serisinin ilki olan Örgüt Kültürü Atölyesini gerçekleştirdik. Atölyede hep birlikte; şiddeti ve şiddetsizliği, örgüt boyutlarını, yapıyı ve yapısızlığı konuştuk, örgüt kültürü hakkındaki sorularımızı tartıştık.

Hiyerarşik Olmayan Örgütlenme Atölyesinde ise hep birlikte; hiyerarşiyi ve hiyerarşik olmayan örgüt boyutlarını konuşmayı planlıyor, örgüt kültürü ve hiyerarşinin etkileşimini tartışmayı amaçlıyoruz.

Atölye; 17 Ekim Cumartesi 14.00-16.30’da Zoom ve atölye için kurgulanmış öğrenme ortamı üzerinden gerçekleşecek.

Katılım 25 kişi ile sınırlı. Başvurular değerlendirilirken, atölye hedefleriyle başvuranların motivasyonlarının uyumu ve örgüt çeşitliliği gözetilecek.

Başvuru sonuçları 12 Ekim Pazartesi günü  e-posta yoluyla açıklanacak.

Son Başvuru: 7 Ekim Çarşamba Saat: 23.59

Başvur