“Çocuk Çalışmalarında Şiddetsiz Yöntemler” Çalışması

“Çocuk Çalışmalarında Şiddetsiz Yöntemler” Çalışması

Şiddetsiz bir geleceği ancak çocuklarla birlikte yaratabiliriz; onları ve onlara yol arkadaşlığı yapan yetişkinleri güçlendirerek…

Şiddetsizlik Merkezi’nin de bu düşünceden yola çıkarak tasarladığı “Çocuk Çalışmalarında Şiddetsiz Yöntemler” projesi kapsamında “Çocuklarla Şiddetsiz Eğitim Nasıl Yapılır?” sorusunu daha çok aktörle tartışmak hepimizin hayali.

Sosyal adaletin gerçekleştiği, ayrımcılığın ve baskının olmadığı bir geleceğin inşasında, Çocuk Çalışmaları alanındaki aktörleri şiddetsiz yöntemlerle güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Bu proje ile birlikte farklı sosyo-ekonomik gruptan çocuklara ve farklı şehirlerdeki çocuklarla çalışan yetişkinlere ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya dayalı yöntemleri gelecek nesillere taşımayı amaçlıyoruz.

Projemizin hedefleri:
– Şiddetin birbirinden beslenen doğasını ortaya koymak
– Bütünleştirici bir bakış acısıyla – şiddete maruz kalan ve kimi zaman fark etmeden benzer bir şiddeti uygulayan olarak – eğitimciler, veliler ve öğrencilerle ayrı ayrı çalışmak.
– Okul içerisinde şiddet kültürünü besleyen faktörlerin ve davranışların farkındalığının sağlamak
– Öğretmenleri bu alanlarda güçlendirmeye çalışmak, aldıkları bilgileri öğrencilerle birlikte yaşama geçirmeleri
– Öğrencileri güçlendirmeye çalışmak. Maruz kaldıkları şiddeti tanımlamalarını ve bununla nasıl mücadele edebileceklerinin ipuçlarını bulmalarını sağlamak.
– Kendilerine yönelik tutumun benzerini, kendi akranlarına yöneltmelerini engellemek.
– Rekabetçi ortamın etkisiyle, çocuğunun yarışın gerisinde kalacağından endişe duyan veli, akademik başarı beklentisiyle onları baskı altına alıyor. Aynı baskı idare tarafından öğretmenlere de yöneltiliyor. 

Şiddetin öğrenci-öğretmen-veli üçgenindeki oluşumunu analiz edip müdahale noktaları yaratmak istiyoruz. Böylece şiddetsiz bir öğrenim ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.