Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Grup Dinamikleri

Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Grup Dinamikleri

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak; bireyle örgüt arasında şiddetsiz bağlar kurulmasını ve bunun gelişimini sağlamayı amaçladığımız Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri Serisinin sonuncusu olan  Grup Dinamikleri Atölyesi katılımcılarını arıyor!

Bu atölyede hep birlikte; 

  • Grup dinamiğinin ne olduğunu,
  • Grup dinamiğinin şiddetsiz örgütlenme sürecindeki  önemini,
  • Sağlıklı grup dinamiklerinin bileşenlerini ve bileşenlerin örgütle ilişkisini konuşmayı planlıyoruz.

Atölye; Zoom ve atölye için kurgulanmış öğrenme ortamı üzerinden gerçekleşecek. 

Sivil toplum örgütü çalışanlarının, gönüllülerinin, üyelerinin ve aktivistlerin katılımına açık olan atölye, 25 kişi ile sınırlı. Başvurular değerlendirilirken, atölye hedefleriyle başvuranların motivasyonlarının uyumu ve örgüt çeşitliliği gözetilecek.  

Başvuru sonuçları 22 Aralık Salı günü e-posta yoluyla açıklanacak.

Atölye Tarihi: 26 Aralık 14.00-16.30 

Son Başvuru: 16 Aralık Çarşamba Saat: 23.59

Sorularınız için merhaba@siddetsizlikmerkezi.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvur
Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Çatışma Dönüştürme

Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Çatışma Dönüştürme

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak; bireyle örgüt arasında şiddetsiz bağlar kurulmasını ve bunun gelişimini sağlamayı amaçladığımız Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri Serisinin dördüncüsü olan  Çatışma Dönüştürme Atölyesi katılımcılarını arıyor!

Bu atölyede hep birlikte; Çatışmanın ne olduğunu, çatışmaya yaklaşımları ve çatışmanın örgüt içi ilişkileri nasıl etkilediğini tartışmayı; Çatışma dönüşümüne yaklaşımları ve çatışmayı dönüştürme araçlarını konuşmayı planlıyoruz.

İki oturumdan oluşan atölye; 28 Kasım ve 5 Aralık günü Zoom ve atölye için kurgulanmış öğrenme ortamı üzerinden gerçekleşecek. 

Sivil toplum örgütü çalışanlarının, gönüllülerinin, üyelerinin ve aktivistlerin katılımına açık olan atölye, 25 kişi ile sınırlı. Başvurular değerlendirilirken, atölye hedefleriyle başvuranların motivasyonlarının uyumu ve örgüt çeşitliliği gözetilecek. Başvuru sonuçları 24 Kasım Salı günü e-posta yoluyla açıklanacak.

Atölye Tarihi: 28 Kasım – 5 Aralık 14.00-16.30 

Son Başvuru: 18 Kasım Çarşamba Saat: 23.59

Sorularınız için merhaba@siddetsizlikmerkezi.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvur
Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Eşitlikçi Karar Alma

Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Eşitlikçi Karar Alma

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak; bireyle örgüt arasında şiddetsiz bağlar kurulmasını ve bunun gelişimini sağlamayı amaçladığımız, sivil toplum örgütü çalışanlarının, gönüllülerinin, üyelerinin ve aktivistlerin katılımına açık Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri Serisinin üçüncüsü olan Eşitlikçi Karar Alma Atölyesi katılımcılarını arıyor!

Bu atölyede hep birlikte; karar alma süreçlerini, eşitler arası karar alma yöntemlerini, şiddetsiz örgütlenme için etkili bir araç olarak konsensusu konuşmayı planlıyoruz.

Atölye; Zoom ve atölye için kurgulanmış öğrenme ortamı üzerinden gerçekleşecek.

Katılım 25 kişi ile sınırlı. Başvurular değerlendirilirken, atölye hedefleriyle başvuranların motivasyonlarının uyumu ve örgüt çeşitliliği gözetilecek. Başvuru sonuçları 3 Kasım Salı günü e-posta yoluyla açıklanacak.

Atölye Tarihi: 7 Kasım Cumartesi 14.00-16.30

Son Başvuru: 29 Ekim Perşembe Saat: 23.59

Sorularınız için merhaba@siddetsizlikmerkezi.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvur
Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Hiyerarşik Olmayan Örgütlenme

Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Hiyerarşik Olmayan Örgütlenme

Bireyle örgüt arasında şiddetsiz bağlar kurulmasını ve bunun gelişimini sağlamayı amaçladığımız, sivil toplum örgütü çalışanlarının, gönüllülerinin, üyelerinin ve aktivistlerin katılımına açık Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri Serisinin ilki olan Örgüt Kültürü Atölyesini gerçekleştirdik. Atölyede hep birlikte; şiddeti ve şiddetsizliği, örgüt boyutlarını, yapıyı ve yapısızlığı konuştuk, örgüt kültürü hakkındaki sorularımızı tartıştık.

Hiyerarşik Olmayan Örgütlenme Atölyesinde ise hep birlikte; hiyerarşiyi ve hiyerarşik olmayan örgüt boyutlarını konuşmayı planlıyor, örgüt kültürü ve hiyerarşinin etkileşimini tartışmayı amaçlıyoruz.

Atölye; 17 Ekim Cumartesi 14.00-16.30’da Zoom ve atölye için kurgulanmış öğrenme ortamı üzerinden gerçekleşecek.

Katılım 25 kişi ile sınırlı. Başvurular değerlendirilirken, atölye hedefleriyle başvuranların motivasyonlarının uyumu ve örgüt çeşitliliği gözetilecek.

Başvuru sonuçları 12 Ekim Pazartesi günü  e-posta yoluyla açıklanacak.

Son Başvuru: 7 Ekim Çarşamba Saat: 23.59

Başvur

Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Örgüt Kültürü

Çevrimiçi Şiddetsiz Örgütlenme Atölyeleri: Örgüt Kültürü

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak, örgütlerdeki yapısal ve kültürel şiddeti dönüştürmeyi odağımıza alarak örgütlerin güçlenmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için Türkiye’de yer alan sivil toplum örgütlerinin ve aktivistlerin katılımına açık çevrimiçi bir atölye serisini başlattık. Böylece bireyle örgüt arasında şiddetsiz bağlar kurulmasını ve bunun gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. ”Şiddetsiz Örgütlenme” başlığı altında gerçekleştireceğimiz atölyelere sizleri de davet ediyoruz.

Atölye başlıkları ve atölye tarihleri şu şekilde:

  • Örgüt kültürü 19 / 26 Eylül 2020 
  • Hiyerarşik olmayan örgütlenme / 17 Ekim 2020 
  • Eşitlikçi karar alma süreçleri / 7 Kasım 2020
  • Örgüt içi çatışmalar 28 Kasım /  5 Aralık 2020 
  • Grup dinamikleri / 26 Aralık Cumartesi 2020

İlk Atölye Katılımcılarını Arıyor!

Örgüt Kültürü atölyesinde;

Örgütün temel boyutları ve boyutların birbiriyle ilişkisi, kendi örgütlenme deneyimlerimizde yansımaları ve ele alma biçimlerine dair deneyimlerimizi konuşmayı planlıyor;

Bunu yaparken örgüt kültürü nedir, neler oluşturur?  Örgüt kültürü ve  örgüt yapısı nasıl birbirini etkiler? Şiddetsizlik anlayışını örgüt kültürü içinde nasıl bir zemine koyabiliriz? gibi soruları birlikte ele almayı amaçlıyoruz.

Atölye; 19 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Cumartesi günleri 14:00-16:00 arasında Zoom ve atölye için kurgulanmış öğrenme ortamı üzerinden gerçekleşecek.

Katılım 20 kişi ile sınırlı.

Başvuru sonuçları 16 Eylül Çarşamba günü  e-posta yoluyla başvuru sahiplerine açıklanacak.

Sorularınız için merhaba@siddetsizlikmerkezi.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son Başvuru: 13 Eylül 2020, Saat: 23.59

Başvur