Özlem Şendeniz, Ankara Üniversitesi

Giriş

Çalışmada taraflara, sebeplere ya da sonuçlara değil, toplumsal hareketlerin kullandığı repertuarın değişimine odaklanılmıştır. Kısaca toplumsal hareketler repertuarının oluşumu ve toplumsal hareketler ile iletişim araçları arasında ki bağlantı, sonra da dijital iletişim araçları ile donanmış günümüz dünyasında toplumsal hareketlerin yükselişini ve internet araçlarının toplumsal hareketler repertuarı merkezinde yol açtığı değişim belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda repertuar merkezinde ki kayma, yerel eksenli çevreci bir toplumsal hareket olan Fındıklı HES Muhalefeti ve onun repertuarını kullanımı üzerinden incelenmiştir.

Dünden Bugüne Toplumsal Hareketler Repertuarı

Toplumlar iletişim temelidir. Toplumsal hareketler de topluma ulaşmakta iletişimi kullanırlar. Toplumsal hareketleri inceleme çabasını bu iletişim temelli üzerinden ilerletmek için kullanacağımız araç “Toplumsal hareketler repertuarı”dır. Repertuar kavramı Tilly’den (2008) ödünç alınmıştır. Özünde repertuar kavramı, toplumsal hareketlerin değişim taleplerinin sisteme ve kitleye iletim araçları toplamını karşılamaktadır. Eylem ve iletişim araçları toplamı olarak da ortaya konabilecek olan repertuar üzerinden, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin toplumu ve toplumsal hareketleri nasıl etkilediği görülebilmektedir. Shirky’nin aktarımıyla, bir teknoloji normalleştiğinde, daha sonra genelleştiğinde ve en sonunda görünmez olacak kadar yaygınlaştığında –yani sıradanlaştığında- gerçekten derin değişimler gerçekleşmektedir (Shirky, 2010, s. 95). Sıradanlaşmış “yeni” iletişim teknolojileri normalleştiğinde toplumsal hareketler repertuarı bu araçları kapsayarak genişler

Share This