FAALİYETLER

Antrenmanlar

Şiddetsizlik yöntemlerini örgütlerinizde, aktivist gruplarınızda nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? Sivil toplum örgütleri ve bağımsız gruplar, amaçlarına ulaşmak için şiddetsiz araçları kullanarak güçlenebilirler.

Şiddetsizlik Merkezinde,şiddetsiz araçların dönüştürücü gücüyle antrenmanlar yapıyor, çalışmalarda grupların/katılımcıların bilgi ve deneyimleri ortaya koyarak birlikte şiddetsizliğin potansiyelini keşfediyoruz.

Antrenmanlarda kullandığımız araçlar Kolb’un etkileşimsel öğrenme yöntemine dayanıyor. Bu model için deneyimleme önemli bir yer tutuyor. Böylece yürüttüğümüz antrenman çalışmalarında, interaktif egzersizler ve oyunlar yoluyla deneyimleme ve kendimize ait bilgiyi çıkarmaya odaklanıyoruz. Bu modelin döngüsel sürecini dikkate aldığımızda öğrenmenin sürekliliğine odaklanarak atölye çalışmalarımıza ‘‘antrenman’’ demeyi uygun buluyoruz.

Grubunuzla şiddetsizlik atölyeleri gerçekleştirmek isterseniz atolye@siddetsizlikmerkezi.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Antrenman Konuları

Şiddetsizliğe Giriş

Şiddetsizliğe giriş, temel antrenman setimizi oluşturuyor. Atölyede şiddetin çeşitli biçimlerine bakıyor, yapısal ve kültürel şiddeti inceleyerek bunlarla şiddetsizlik arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz ve şiddetsizlik ilkeleri üzerine çalışıyoruz.

Şiddetsiz Örgütlenme

Örgütlerin temel boyutlarına odaklandığımız bu antreman serisinde şiddetsizliğin, temel boyutlar ve bunlarla ilişkili olarak meydana gelecek sorunları nasıl ele aldığı üzerine çalışıyoruz.

Şiddetsiz İletişim

Şiddetsiz iletişim antrenmanında, M. Rosenberg'in şiddetsiz iletişim teorisinin önerdiği mekanizmaları uygulayarak kendimize ait bilgileri ortaya koyabilmek amacıyla iletişimimizi etkileyen tutum ve davranışlarımızı keşfetme yolculuğuna çıkıyoruz.

Takım Olma/Grup Dinamiği

Bu atölyede, grup üyelerinin birlikte çalışma motivasyonunun yükseltilmesi ve sağlıklı işleyen bir grup mekanizmanın oluşturulması için yöntemler ve araçlar sunuyoruz.

Çatışmaya Giriş

Hayatımızın kaçınılmaz parçaları olan çatışmaların yapıcı çözümlenmesi, şiddetle mücadelede önemli bir yer kaplar. İhtiyaçların karşı karşıya kalmasından kaynaklı mikro çatışmaların nedenlerini ve aşamalarını tartışıyor, şiddetsiz bir yaklaşım ile çatışmaya yaklaşım geliştirmeyi bu atölyede işliyoruz.

Çatışma Çözümleme

Bu antrenmanda grup içinde yaşanabilecek çatışmaları dönüştürmeye yönelik yapıcı tavır ve tutumları tartışıyor, çatışma sürecinde şiddetsiz perspektif geliştirmeye yardımcı olacak dönüştürme araçlarını deneyimliyoruz.

Konsensus ile Karar Alma

Bu atölye çalışmasında öncelikle, grupların karar alma süreçlerine ilişkin deneyimleri ve temel sorunlu alanları belirleme üzerine çalışıyoruz. İkinci aşamada, konsensusla karar alma yöntemini tanıtıyoruz ve grubun bunu deneyimlemesini sağlayan araçlar sunuyoruz.

Aktivist Tükenişi ile Baş Etme

Bu atölyede aktivist kimdir, tükeniş nedir, tükenmişliği nasıl fark ederiz ve baş etme yollarına ilişkin örneklerin olduğu bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı

Atölyede; toplumsal cinsiyet nedir, rolleri ve bu rollerin yarattığı ayrımcılık mekanizmasını dikkate alarak gruplarla farkındalık üzerine çalışıyoruz.

Ayrımcılık

Bu atölyede katılımcıların kendi ayrıcalıklarının, önyargılarının ve düşman portrelerinin farkına varmalarını sağlayarak ayrımcılığa neden olan mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.