Bu görsel araştırma raporunun kapağını içeriyor. Mor zemin üzerine "Örgütsel Esenlik Araştırması: Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerine Bir Bakış" ibaresi yeralıyor. Görselin altında ise Şiddetsizlik Merkezi'nin logosu yeralıyor.

Örgütsel Esenlik Araştırması: Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerine Bir Bakış

Bu el kitabı Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği’nin, “Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya” hayalinin gerçekleşmesi yolunda attığı sayısız adımdan biri. Amacımız şiddetsiz kampanyanın ne olduğunu kısa ve anlaşılır şekilde göstermek.
Örgütsel Esenlik için Örgütsel Dayanışma El Kitabında örgütlerin örgütsel esenliği neden ve nasıl gündemine alması gerektiğini, örgütsel esenliği güçlendirmeye giden yolun örgütsel dayanışmadan nasıl geçebileceğini ve örgütsel dayanışma için modelleri bulacaksınız.
Bu el kitabı Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği’nin, “Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya” hayalinin gerçekleşmesi yolunda attığı sayısız adımdan biri. Amacımız şiddetsiz kampanyanın ne olduğunu kısa ve anlaşılır şekilde göstermek.
LİSTAG işbirliğiyle lgbti+ gruplarının insan haklarını yaygınlaştırması için gerçekleştirdiğimiz kolaylaştırıcılık atölyeleri sonrası LGBTİ+ İnsan Hakları Farkındalık Atölyeleri Kolaylaştırıcılık Kılavuzu oluştu. Bu kılavuzda temel atölye yöntemleri, kolaylaştırıcılık, atölyenin planlanması gibi kolaylaştırıcılık becelerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Kılavuzda ayrıca toplumsal cinsiyet, önyargılar, ayrımcılık, LGBTİ+ temel kavramlar ve mitlere ilişkin egzersizler, deneyim gruplarının programları da yer alıyor.
Şiddetsizlik, Türkiye’deki geçmişi çok uzaklara dayanmasa da uzun yıllardır dünyada barış, adalet ve şiddetle mücadelede kullanılan bir araç olmuştur. Bilgiyi öğrendiğimiz eğitim didaktik, hiyerarşik, otoritelerin kendi ideolojilerine göre şekillendirdikleri bir öğretme ve öğrenme yöntemi.
Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin beklentilerini, değerlerini, imajlarını, davranışlarını, inanç sistemlerini ve rollerini tanımlayan fikirlerin sosyal yapılanmasıdır. Sadece kadın ve erkek arasındaki değil, her gruptaki güç ilişkilerini ağır biçimde etkiler; bu da bir çok sosyal probleme neden olur.