Gündelik Direnişin Boyutları: Analitik Bir Çerçeve