Search
Close this search box.

Hakkımızda

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği (kısa adıyla Şiddetsizlik Merkezi) 2015 yılında şiddetsiz bir dünya hayali ile bir grup aktivist tarafından kuruldu. Amacımız; sivil toplum örgütlerinin ve aktivistlerin haklarından etkin bir şekilde faydalanmaları için şiddetsizlik araç ve yöntemleriyle güçlenmeleri. Bu amaç doğrultusunda;

  • Örgütlerin ve aktivistlerin birlikte hareket edebilme (örgütlenme) kapasitelerini geliştirmesini, 
  • Örgütlerin ve aktivistlerin stratejik kampanya planlamaya, şiddetsiz yöntem ve taktiklere dair bilgi ve becerilerinin armasını hedefliyoruz.

Bunun için şiddetsizlik, şiddetsiz örgütlenme ve esenlik alanlarında yazılı ve görsel kaynakları çoğaltıyor, araştırma yapıyor, atölyeler gerçekleştiriyor ve iletişim çalışmaları yapıyoruz.

Şiddetsizlik Çalışmaları

Şiddetsizlik çalışmaları, Şiddetsizlik Merkezi’nin şiddetsiz kampanya, şiddetsiz eylem gibi çalışmalarını içinde bulunduruyor. Şiddetsizlik çalışmalarıyla hak savunucusu örgütlerin ve aktivistlerin şiddetsizliği etkin bir şekilde kullanmalarını hedefliyoruz. Hak savunucusu örgüt ve aktivistlerin şiddetsiz kampanya planlayabilme becerilerini geliştirmek, şiddetsiz yöntem ve araçları tanımaları için çalışıyoruz. 

Şiddetsiz Örgütlenme Çalışmaları 

Şiddetsiz örgütlenme çalışmalarıyla hak savunucularının birlikte hareket edebilme (örgütlenme) kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Hayalini kurduğumuz şiddetsiz dünyayı örgütlenme süreçlerinde inşa etmenin yol ve yöntemlerini arıyor ve paylaşıyoruz. Öğütlerin bir arada durma becerilerini geliştirmesine yönelik şiddetsiz yöntem ve araçları kullanmaları için çalışıyoruz. 

Örgütsel Esenlik Çalışmaları

Esenlik çalışmalarıyla, hak savunucusu örgütlerin ve aktivistlerin esenliklerini sağlamak ve korumak için güçlenmesini amaçlıyoruz. Esenlik kavramını genişletirken; kişilerin iyi olma halleriyle ilgili bireysel çabalarının ötesinde, örgüt düzeyinde bireylerin ihtiyaçlarını gören, yapısal düzenlemelerle iyileştirilebilecek, kültürel değişime açık ve iyi olma haline etki edebilecek ilişkileri üreten, değişimleri talep eden örgütsel çabayı, bir dayanışma alanını ifade ediyoruz. 

Vizyonumuz

Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya!

Misyonumuz

Adil, barışçıl ve eşitlikçi bir geleceğin inşasında, şiddetsizliğin araçlarını ve mücadele biçimlerini paylaşarak, birlikte üreterek sivil toplum örgütlerini ve aktivistleri güçlendirmek.

Şiddetsizlik Merkezi;

  • Amaçlara uygun araçları tercih eder.
  • Kapsayıcı çözümlere odaklanır.
  • Şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alır.
  • Hiyerarşik olmayan biçimde örgütlenir.
  • Konsensüs yöntemiyle karar alır.
  • Bütün üçüncü kişilerden bağımsızdır.
  • Tüm çalışmalarında ekolojik bütünlüğü ve hayvan haklarını gözetir.