Toplumsal Hareketin Başarısının Beş Nedensel Mekanizması